550 Authentication is Required for Relay lỗi khi gửi email

Vấn đề:
Email được gửi từ một ứng dụng email, như Microsoft Outlook hoặc Outlook Express, xảy ra hiện tượng “550 Authentication is Required for Relay” và không được gửi.

Lỗi “550 Authentication is Required for Relay” khi gửi email
Ứng dụng Microsoft Outlook

Giải pháp xử lý “550 Authentication is Required for Relay”:

Lỗi “550 Authentication is Required for Relay” cho biết rằng máy chủ email server của bạn yêu cầu xác thực SMTP để gửi thư đi, nhưng ứng dụng email được sử dụng để gửi email chưa được xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu. Bạn có thể giải quyết lỗi này bằng cách cấu hình ứng dụng email, xác thực SMTP để fix.

Xác thực SMTP trong Microsoft Outlook 2010 cho Windows

 • Click vào File > Info >Account Settings.
 • Chọn địa chỉ email của bạn từ danh sách các tài khoản và nhấp vào Change.
 • Click vào More Settings … . Sau đó bấm vào tab Outgoing Server tab..
 • Check box ” My outgoing server (SMTP) requires authentication và sử dụng cài đặt theo mẫu
 • Nhấn OK . Sau đó bấm vào Next .
 • Nhấp vào Finish để hoàn tất cấu hình.

Xác thực SMTP trong Microsoft Outlook 2003

 • Nhấp vào menu Tool > Email accounts .
 • Chọn View or change existing e-mail accounts > next
 • Chọn địa chỉ email của bạn từ danh sách các tài khoản và nhấp vào Change .
 • Nhấp vào More Settings > Outgoing Server tab
 • Check box ” My outgoing server (SMTP) requires authentication và sử dụng cài đặt theo mẫu
 • Nhấn OK . Sau đó bấm vào Next .
 • Nhấp vào Finish để hoàn tất cấu hình.

Xác thực SMTP trong Microsoft Outlook Express

 • Tools > Accounts.
 • Chọn Mail tab.
 • Chọn địa chỉ email của bạn từ danh sách các tài khoản của bạn và lựa chọn Properties. Sau đó bấm vào Servers tab.
 • Trong Máy chủ thư đi(Outgoing Mail Server), bạn check My server requires authentication.
 • Nhấp vào nút Settings và cài đặt theo mẫu.
 • Nhấn OK. Sau đó, Apply các thay đổi.
 • Nhấn OK sau đó Close để hoàn thành cấu hình.
Nội dung bài viết trên trang được viết mới và có thể sử dụng trích dẫn nhiều nguồn khác nhau và được trình bày hoặc mô tả lại. Chân thành cảm ơn kiến thức và đóng góp quý báu của cộng đồng mạng đã giúp đỡ và chia sẻ.
Nếu bạn có bất kỳ thông tin hay trao đổi gì cần góp ý chia sẻ, vui lòng để lại bình luận chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp thu ý kiến.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi