Hướng dẫn fake Google Page Speed Insights

Nếu website của bạn là Wordpress chèn đoạn mã này vào file function.php của theme

<?php
add_action('init', 'fake_google_speed');
function fake_google_speed()
{$header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ){echo "<h1 style='font-size:10em'>Snapshot</h1>";exit();}
}?>

Nếu website của bạn không phải là wordpress chèn đoạn mã dưới vào đầu file index.php

$header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ){echo "<h1 style='font-size:10em'>Snapshot</h1>";exit();
Nội dung bài viết trên trang được viết mới và có thể sử dụng trích dẫn nhiều nguồn khác nhau và được trình bày hoặc mô tả lại. Chân thành cảm ơn kiến thức và đóng góp quý báu của cộng đồng mạng đã giúp đỡ và chia sẻ.
Nếu bạn có bất kỳ thông tin hay trao đổi gì cần góp ý chia sẻ, vui lòng để lại bình luận chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp thu ý kiến.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi