Quy định chung về đổi sản phẩm

Quy định này áp dụng chung cho phần lớn các sản phẩm tuy nhiên không bao gồm tất cả sản phẩm, vui lòng đọc kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua để tránh gặp các vấn đề về yêu cầu đổi và hoàn trả sản phẩm

1. Chính sách đổi và hoàn tiền sản phẩm

 • Sản phẩm được phân phối bởi hệ thống Hướng Dẫn Web.
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật được xác nhận bởi Nhà sản xuất/Nhà cung cấp.
 • Sản phẩm không thể hoạt động hoặc thiếu tính năng do thiếu template, license.

2. Điều kiện KHÔNG được đổi sản phẩm

 • Sản phẩm không tương thích với website, server hay môi trường của khách hàng.
 • Khách hàng tạo ra những thay đổi bên trong source code của sản phẩm ban đầu.
 • Sản phẩm được sử dụng không đúng theo hướng dẫn, mục đích của nhà sản xuất.
 • Đã mua nhưng thay đổi không muốn sử dụng nữa.
 • Không áp dụng với những sản phẩm đặc biệt có quy định rõ về đổi trả trên sản phẩm

3. Quy định thực hiện đổi sản phẩm

 • Điền thông tin tại mẫu đổi trả sản phẩm.
 • Thời gian thực hiện sẽ từ 1-3 ngày làm việc
 • Thực hiện 1 đổi 1 sản phẩm (cùng mức giá).
 • Không áp dụng với những sản phẩm đặc biệt có quy định rõ về đổi trả trên sản phẩm