Bảng giá hosting phổ thông

Start

36,000đ

Mỗi tháng

 • SSD NVME 1.5 Gb
 • Băng thông 20 Gb
 • Địa chỉ email 10
 • Database 1
 • Addon Domain 0
Start now

Medium

5,2000đ

Mỗi tháng

 • SSD NVME 1.5 Gb
 • Băng thông 20 Gb
 • Địa chỉ email 10
 • Database 1
 • Addon Domain 0
Start now

Large

72,000đ

Per month

 • SSD NVME 1.5 Gb
 • Băng thông 20 Gb
 • Địa chỉ email 10
 • Database 1
 • Addon Domain 0
Start now